sudoku.lo.olecko.pl

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych, z klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych powiatu oleckiego do udziału w VII edycji Powiatowego Konkursu SUDOKU LUBIĘ TO! Organizatorem konkursu jest I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Olecku, a partnerzy to Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku oraz Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku. Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Burmistrz Olecka i Starosta Olecki.

Celem konkursu jest m.in. popularyzowanie łamigłówek liczbowych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu.

Pierwsze wersje Sudoku były publikowane w prasie już w dziewiętnastym wieku - ale nie były tonbsp;Sudoku w formie, w której znamy je dziś. Nowoczesna odmiana Sudoku po raz pierwszy opublikowana została w 1979 roku w "Dell Magazines", a sama zagadka stała się popularna najpierw w Japonii, a potem na całym świecie. Teraz masz szansę poznać ją i Ty.

Konkurs odbędzie się w dwóch etapach. Etap szkolny odbędzie się 11 stycznia 2023r. we wszystkich szkołach, które zgłoszą swój udział w Konkursie, natomiast etap finałowy odbędzie się w siedzibie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kochanowskiego przy ul. Kościuszki 29 w Olecku w dniu 22 lutego 2023r.Plakat do pobrania